Ramiona

Urządzenia NO (UNO) na bazie ramion

obok węży elastycznych, są jednymi z głównych produktów stosowanych w budowie urządzeń napełniająco-opróżniających. Znajdują zastosowanie zarówno przy rozładunku, jak i załadunku cystern drogowych i kolejowych. Składają się z elementów rurowych (sztywnych), połączonych złączami obrotowymi, ograniczone z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym.

Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, paliwowym w instalacjach przeznaczonych do przeładunku substancji chemicznych (kwasów, zasad, materiałów sypkich itp.), paliw, gazów m.in. LPG, LNG, gazów kriogenicznych.

Ramiona nalewcze

są projektowane i wykonywane na podstawie indywidualnych specyfikacji klienta, z uwzględnieniem wymagań formalno-prawnych oraz zasad bezpieczeństwa. Poddawane ocenie zgodności według obowiązujących dyrektyw (np. PED, ATEX, MD, MID).

TUBES Engineering

w zakresie projektowania układów przeładunkowych, współpracuje z renomowanym włoskim producentem – ZIPFLUID S.R.L., posiadającym uznanie wydane przez Transportowy Dozór Techniczny, numer TDT-UW-34/21.