O firmie

Grupa Tubes International stawia na ciągły rozwój. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i staramy się jak najpełniej dostosować ofertę do ich potrzeb. Efektem tych działań jest powołanie i otwarcie nowej spółki o profilu projektowo-wykonawczym w zakresie infrastruktury przemysłowej: Tubes Engineering.

Specjalizujemy się w projektowaniu,  produkcji i modernizacji infrastruktury urządzeń przeładunkowych w tym urządzeń napełniająco – opróżniających, zbudowanych na bazie przewodów elastycznych lub ramion nalewczych. W Tubes Engineering poszerzamy naszą ofertę o projekty branży mechanicznej, technologicznej, budowlanej, elektrycznej i automatycznej w zakresie infrastruktury przeładunkowej.

Zaprojektowaną i wykonaną przez naszą firmę infrastrukturę przeładunkową można znaleźć na wielu instalacjach przeładunkowych produktów chemicznych, spożywczych, terminalach przeładunkowych paliw i produktów ropopochodnych. Dostarczamy urządzenia i sprzęt pracujący w rafineriach, elektrowniach, elektrociepłowniach, hutach, zakładach chemicznych, petrochemicznych i spożywczych, w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.