Węże

Urządzenia NO (UNO) zbudowane na bazie węży elastycznych:

  • Są jednym z głównych produktów stosowanych w budowie urządzeń napełniająco-opróżniających

  • Znajdują zastosowanie zarówno przy rozładunku, jak i załadunku cystern drogowych i kolejowych

WĘŻE

przeznaczone są do mediów (substancji, produktów) ciekłych, gazowych i stałych przepływających pod ciśnieniem (węże tłoczne) lub w warunkach ssania, podciśnienia (węże ssawno – tłoczne). Mają zastosowanie przy niskich, średnich oraz wysokich ciśnieniach roboczych sięgających nawet kilkuset bar i są podzielone na wiele grup, w zależności od przeznaczania, zastosowanego materiału lub konstrukcji.

Składają się z węża połączonego z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym.

TUBES Engineering

wykonuje urządzenia napełniająco-opróżniające (UNO) według indywidualnej specyfikacji Klienta, dobierając wąż, złącza i technologię wykonania kompletnego przewodu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z warunków użytkowania oraz stosownych przepisów i norm.