O firmie.

Grupa Tubes International stawia na ciągły rozwój. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i staramy się jak najpełniej dostosować ofertę do ich potrzeb. Efektem tych działań jest powołanie i otwarcie nowej spółki o profilu projektowo-wykonawczym w zakresie infrastruktury przemysłowej: Tubes Engineering.

Tubes Engineering tworzy zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z instalacjami przemysłowymi z takich branż jak np. przemysł paliwowy, chemiczny, gazowy, energetyczny, metalurgiczny, wydobywczy. Doświadczenie to budowane było przy wieloletniej współpracy z Klientami w strukturze Tubes International.

Specjalizujemy się w projektowaniu,  produkcji i modernizacji infrastruktury urządzeń przeładunkowych w tym urządzeń napełniająco – opróżniających, zbudowanych na bazie przewodów elastycznych lub ramion nalewczych.

Zaprojektowaną i wykonaną przez naszą firmę infrastrukturę przeładunkową można znaleźć na wielu instalacjach przeładunkowych produktów chemicznych, spożywczych, terminalach przeładunkowych paliw i produktów ropopochodnych. Dostarczamy urządzenia i sprzęt pracujący w rafineriach, elektrowniach, elektrociepłowniach, hutach, zakładach chemicznych, petrochemicznych i spożywczych, w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

W Tubes Engineering poszerzamy naszą ofertę o projekty branży mechanicznej, technologicznej, budowlanej, elektrycznej i automatycznej w zakresie infrastruktury przeładunkowej. Dostarczamy i montujemy armaturę, pompy, rurociągi, zbiorniki, podesty obsługowe, układy automatyki, SKIDY itp.

Nasze projekty to kompleksowe rozwiązania, indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych Klientów. Działamy w formule EPC (tzw. projektów „pod klucz”), tj. projektujemy, wykonujemy i dopełniamy wszelkich formalności z jednostkami dozoru technicznego, takimi jak  TDT, WDT czy UDT.  Nasze projekty spełniają wszystkie wymagania prawne i techniczne stawiane przez urzędy dozorowe i użytkowników.

Jesteśmy wytwórcą naszych urządzeń, z własnym zapleczem produkcyjnym, dzięki czemu możemy zaproponować każde, nawet nietypowe rozwiązanie.

Świadczymy usługi serwisowe. Dysponujemy mobilną flotą serwisową, przystosowaną do pracy w terenie oraz wyspecjalizowaną kadrą serwisantów. Wykonujemy serwisy i montaże m.in.: urządzeń napełniająco-opróżniających, ramion nalewczych, elastycznych przewodów przemysłowych, prace spawalnicze na instalacjach rurociągowych, a także inne prace wynikające z indywidualnych potrzeb Klientów.

Zajmujemy się również projektowaniem dachów pływających zbiorników magazynowych (IFR) i ich systemów odwadniania.

Dzięki połączeniu odpowiednich kompetencji oraz wiedzy możemy wspierać naszych Klientów świadcząc usługi doradztwa technicznego w zakresie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (UDT, TDT, WDT), a także organizując szkolenia i konferencje w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz w zakresie obsługi urządzeń technicznych.